State and Local Tax: Overview, Common Concerns, and Key Takeaways

8:46
 
Chia sẻ
 

Manage episode 318693020 series 3003199
Thông tin tác giả PKF Mueller được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Join Ferdi Alfajora, Tax Consultant at PKF Mueller, for an in-depth interview of State and Local Tax (SALT). In this episode, Ferdi provides a general overview of SALT, common concerns and the key takeaways for business owners.
Get in contact with our SALT professional today:
Ferdi Alfajora, J.D.
Tax Consultant
falfajora@pkfmueller.com
+1 847 773 0762
Learn more about our SALT services today at https://www.pkfmueller.com/services/tax-services/state-local-tax

23 tập