Christ’s Atonement, Invitations to Act, and Promised Blessings | Peter M. Johnson | November 2022

28:44
 
Chia sẻ
 

Manage episode 347165897 series 2357715
Thông tin tác giả BYU Speeches được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Christ invites us to come unto Him by giving us doctrinal truths, inviting us to act, and promising us blessings. Read the talk here.

Peter M. Johnson, a General Authority Seventy of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, delivered this devotional address on November 15, 2022.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

310 tập