BYU Studies

Chia sẻ
 

Manage series 3417969
Thông tin tác giả BYU Studies được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
BYU Studies publishes scholarship that is informed by the restored gospel of Jesus Christ. Submissions are invited from all scholars who seek truth "by study and also by faith" (Doctrine and Covenants 88:118), discern the harmony between revelation and research, value both academic and spiritual inquiry, and recognize that knowledge without charity is nothing (1 Corinthians 13:2). For more information, visit our website at byustudies.byu.edu

86 tập