Getting Real: Trials, Temptations, and Trust

29:21
 
Chia sẻ
 

Manage episode 284090102 series 1720455
Thông tin tác giả Jon Steele and Canyon Spring Christian Church được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Week 1: Trusting God WITH our life helps us gain God’s perspective ON our life. We all face both trials and temptations in our lives--God uses trials in our lives to grow us, but temptations don’t come from God.

Series: We want to have a faith that works in real life, and we want to create an environment at Canyon Springs where people can be real with each other.

206 tập