Career and Technical Education

Chia sẻ
 

Manage series 1041197
Thông tin tác giả Career and Technical Education được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Providing students with the knowledge, skills, abilities, and credentials they need to succeed in college and/or the workplace.

6 tập