INTERVIEW: Hellier's Connor Randall & Karl Pfeiffer | Estes Method, Indrid Cold, and More

46:42
 
Chia sẻ
 

Manage episode 285049527 series 2841103
Thông tin tác giả Revelator Podcast Network được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Hey gang! Welcome back to our theme of Mothman related episodes for the month of February. This week, we have a very special interview with Connor Randall & Karl Pfeiffer of Hellier, Spirits of the Stanley, and more!

Connor Randall:

Twitter: https://twitter.com/ConnorJRandall

Facebook: https://www.facebook.com/ConnorJRandall

Karl Pfeiffer

Twitter: https://twitter.com/KarlPfeiffer

Watch Hellier: https://amzn.to/3jQnBBV

Links:

🗂 Vault notes for this episode: https://www.chaosandshadow.com/post/interview-connor-randall-karl-pfeiffer-hellier-indrid-cold-and-more

💰 Become a member! Join the team: https://www.chaosandshadow.com/subscribe

💬 Join our Facebook: https://www.facebook.com/ChaosandShadow

🎙 Listen via Spotify, iTunes, and more: https://anchor.fm/chaosandshadow

🖥 Visit our website and shop our occult store: https://chaosandshadow.com

Our Hosts:

Music:

Dangerest (Theme / Outro) https://www.fiverr.com/dangerest?source=gig_cards&referrer_gig_slug=write-a-unique-and-catchy-song-for-your-lyrics&ref_ctx_id=7f14aa11-0e5a-466a-b56b-0aca7e65cb22

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/chaosandshadow/message Support this podcast: https://anchor.fm/chaosandshadow/support

54 tập