1.07b - Anatomy of the Atom - 10:01

 
Chia sẻ
 

Manage episode 121705891 series 109902
Thông tin tác giả Papapodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
KEY TERMS: valence electrons, nucleus of the atom, orbitals, shells, protons, neutrons, atomic number, atomic mass (round off), electrons, periods (horizontal rows), groups (vertical columns), period number=#of orbitals, atomic number=# of protons and electrons for neutral atoms<div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=VOL5cVAH"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=B9klVFG1"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=42" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=vjNbnNna"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=52" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=BsgRDs0m"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=BsgRDs0m" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=91oESkmt"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=50" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=ssXD7Hb1"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=ssXD7Hb1" border="0"></img></a> </div>

40 tập