3.05 - Polyatomic Variations - 10:14

 
Chia sẻ
 

Manage episode 121705848 series 109902
Thông tin tác giả Papapodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
<br /><br /><span style="font-weight: bold;">KEY CONCEPTS:</span> Always refer to the original form of the polyatomic ion.<br /><br />From the original form: <span style="font-style: italic;">_____ate</span> ion, if:<br /> i.) you gain an oxygen, name changes to <span style="font-style: italic;">per____ate</span> ion.<br /> ii.) lose 1 oxygen, name changes to <span style="font-style: italic;">_____ite</span> ion.<br /> iii.) lose 2 oxygens, name changes to <span style="font-style: italic;">hypo____ite</span> ion.<br /><br />**NOTE: the charge of the polyatomic NEVER changes<div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=5iKS4nOP"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=6V3sNsI9"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=42" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=Q1vZv8Xc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=52" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=0u8lmCcR"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=0u8lmCcR" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=rtFRAPZS"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=50" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=qbeCpBcy"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=qbeCpBcy" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/Papapodcasts/~4/LUHGZEudfQA" height="1" width="1" alt=""/>

40 tập