5.02 - Decomposition Reactions - 5:23

 
Chia sẻ
 

Manage episode 121705758 series 109902
Thông tin tác giả Papapodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
<br /><br /><span style="font-weight: bold;">KEY CONCEPTS:</span><br /><br />1 reactant --> 2 or more products<br /><br />metal hydrogen carbonate --> metal carbonate + CO2 + H2O<br /> (the metal can be any of the metals to the left of the aluminum ladder combined with a hydrogen carbonate. The end products are CO2 and H2O along with the metal bonded to the carbonate)<br /><br />i.e: NaHSO4 --> Na2SO4 + CO2 + H2O<div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=dU83oddG"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=PxqTtAwq"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=42" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=mXub2qgZ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=52" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=1POIiT8T"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=1POIiT8T" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=B548NXog"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=50" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=8mw6j9us"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=8mw6j9us" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/Papapodcasts/~4/qzEy9y1fxcs" height="1" width="1" alt=""/>

40 tập