5.03 - Single DIsplacement Reactions - 18:52

 
Chia sẻ
 

Manage episode 121705868 series 109902
Thông tin tác giả Papapodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
<br /><br /><span style="font-weight: bold;">KEY CONCEPTS:</span><br /><br />metals switch with metals**<br />non-metals switch with non-metals<br /><br />**look at the Activity Series if metal would switch with metal. If LONELY metal is higher in the Activity series than the metal paired with the non-metal can the metal switch places. If the LONELY metal is lower in the series, NO REACTION will take place.<br /><br />Don't forget to balance equations! Don't forget the 5 Step Cross Over Rule<div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=x3nW2ImU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=IYUUG8D9"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=42" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=sZlsmKgM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=52" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=PsVojstc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=PsVojstc" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=xq5Ji78q"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=50" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=777o4KIR"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=777o4KIR" border="0"></img></a> </div>

40 tập