5.06 - Combustion Reactions - 8:15

 
Chia sẻ
 

Manage episode 121705853 series 109902
Thông tin tác giả Papapodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
<br /><br /><span style="font-weight: bold;">KEY CONCEPTS:</span><br />-these reactions involve burning a hydrocarbon in the presence of oxygen. Hydrocarbons are compounds made by ONLY H and C atoms.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">2 Types of Combustion Reactions:</span><br />i.) Complete Combustion (plenty of oxygen)<br />ii.) Incomplete Combustion (poor supply of oxygen)<br /><span style="font-weight: bold;"><br />Formulas for Combustion Reactions:</span><br /><span style="font-style: italic;">i.) Complete Combustion</span><br /><br />C#H# + O2 --> CO2 + H2O<br /><br /><span style="font-style: italic;">ii.) Incomplete Combustion Reactions:</span><br /><br />C#H# + O2 --> CO2 + H2O + CO + C<br /><br />**notice the difference in the Incomplete Combustion reactions<div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=Veep0RbN"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=4yXZTu33"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=42" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=IxjYxHJt"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=52" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=OUJB5t6q"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=OUJB5t6q" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=HJJGnSvM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=50" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=RDCgxLhg"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=RDCgxLhg" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/Papapodcasts/~4/tVdQjuL03kA" height="1" width="1" alt=""/>

40 tập