Late For A Date (Intermediate)

20:52
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535214 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club and Lindi P được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Don't you hate it when someone is late? Especially when it's your significant other? Learn how to complain in Chinese. Vocabulary: 生气 跟 约 结果 也许 急事 公司 召开 临时 紧急 赚 道歉 怪 体谅 认错 理 Vocabulary: Cosmo的女朋友:昨天我很生气。 女朋友的好朋友:怎么了? 女朋友:跟男朋友约好看电影。结果他迟到了一个钟头。 好朋友:也许他有急事。 女朋友:他说公司临时召开紧急会议。他走不开。 好朋友:原谅他吧。赚钱不容易啊。 女朋友:可她却非但不像我道歉。反而怪我不体谅他。 好朋友:好啦。回头我给他的个电话,叫他认个错。 女朋友:我才不理他呢! Catch My Drift: 好朋友:你怎么了?好像很生气。 女朋友:今天跟男朋友约好一起看电影的。结果,他说不来了。 好朋友:别怪他啦。也许他有急事。 女朋友:他说公司临时召开紧急会议。 好朋友:是啊。那你因该原谅他。赚钱不容易啊。 女朋友:那,他也应该向我道歉,认个错啊!

27 tập