The Man and the Mental Hospital (Upper Intermediate)

22:09
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535210 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club and Lindi P được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
This one is actually a joke I learned and like to tell. Come learn how to say it in Chinese! Vocabulary: 精神病 异常 喊 纳闷 四周 打算 凑 刺 戳 尖叫 Dialogue: 一天,一个男人走在街上,碰巧路过一家精神病医院。当他走过的时候,他听到医院里面所有的病人都在异常兴奋地喊:“十三、十三、十三。” 这个男人很纳闷,于是他决定过去看看。遗憾的是,他找不到一扇可以看进去的窗户。他走遍了医院四周,就是找不到一扇窗户。最后,他发现了墙上的一个小洞,就打算通过它看看。当他刚好把眼睛凑到那个洞上,一根粗棍子刺了出来,戳在了他的眼睛上。“我的眼睛!我的眼睛!”他愤怒地尖叫着。他听到人们在医院里喊着:“十四、十四、十四。” Catch my Drift: A: 你的眼睛怎么啦? B: 别提了! 被精神病医院的病人戳的。 A:怎么回事? B:那天我路过一家精神病医院,里面的病人都在异常兴奋地喊:“十三、十三、十三。” 我很纳闷,打算去看看他们在干什么,可是医院的四周都没有窗户,只有一个小洞,于是我就把眼睛凑了过去。 A: 然后就被戳了? B: 是啊!刚一凑过去,一根粗棍子就刺了出来。我就成这样啦。

27 tập