Episode 14: Playing House w/ Chelsee Jones

12:29
 
Chia sẻ
 

Manage episode 330559074 series 2937347
Thông tin tác giả Will C Cleveland, Christina Mak, Levi Garcia, Paul Gallegos, and Leon Clinton được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Our guest for June is Chelsee Jones. She's here to help us play house, explore our endless fascination with corn dogs, and pop bottle rockets up our noses. Good times are had by all.

Dougal Dogs written by Leon Galpin and Chelsee Jones

Henry - Leon Clinton

Charlie - Molly Kirby

Dougal - Chelsee Jones

Radio Announcer - Mollie Kirby

Vendor 1 - Levi Garcia

Vendor 2 - Rainny Daze

Tennessee Pete - Colin Higgins

Playing House written by Christina Mak

Maya - Chelsee Jones

Abby - Mollie Kirby

Henry - Rainny Daze

Carter - Leon Clinton

Jaxon - Colin Higgins

Goddamned Fireworks written by Levi Garcia

Ruthie - Chelsee Jones

Sandy - Mollie Kirby

Horny Greg - Leon Clinton

Mark - Colin Higgins

Customer - Christina Mak

Editor and Sound Design: Levi Garcia

Some sound effects provided by ZapSplat

Episode Cover by Levi Garcia

Recorded over Zoom

17 tập