Episode 9 - Genesis 37–41 “The Lord Was with Joseph”

52:14
 
Chia sẻ
 

Manage episode 322730811 series 2489774
Thông tin tác giả Melanie Stroud and Melanie Wellman Stroud được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

This episode is all about Joseph being sold into Egypt. For episode resources on your phone go HERE

On the computer, you can go there or to www.comefollowmeforus.com/s4episode9

197 tập