Conversation Toolkit - Raising Resilient Teenagers

Chia sẻ
 

Manage series 3113020
Thông tin tác giả Selena Hannagan được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
We teach parents smart communication tools that are based on: - Neuroscience principles - Life coaching style conversation tools - Mindfulness techniques ... so you can help improve your teenager's thinking, attitude & behaviour. In these episodes, we teach you some tools and techniques that will help you navigate tricky conversations with your teenagers. At the end of it I am going to show you something that you can buy to accelerate your success that will help get better results, faster. https://www.conversationtoolkit.com/book

19 tập