Rebuild & Restore: Discernment for Great Work

 
Chia sẻ
 

Manage episode 333352368 series 3023849
Thông tin tác giả Pastor Miles DeBenedictis được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Pastor Garrett Hatch

Nehemiah 6
“Rebuild & Restore: Money Problems”


<div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Discernment for Great Work | Sunday, July 3, 2022" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/f2ODEsvntDA?feature=oembed&autoplay=0&loop=0&controls=1&mute=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
https://storage.googleapis.com/ccchurch_media/20220703_160601.mp3

MP3 Download |

The post Rebuild & Restore: Discernment for Great Work appeared first on Cross Connection Church.

366 tập