Great Joy (Philippians 1:1-2) - July 10th, 2022

45:43
 
Chia sẻ
 

Manage episode 334306143 series 2355328
Thông tin tác giả Crossroad Community Church and Pastor Jim Apgar được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Thank you for joining us at Crossroad Community Church Dagsboro. Pastor Jim Apgar Brings us a Message of Joy. For times and more ways to connect with us visit at - Crossroadcc.us/crossroad-community-church-dagsboro/ Scripture: 3:54 - John 15 : 11 8:00 - 2 Corinthians 11 : 23-27 14:27 - Romans 8 : 18 20:07 - Philippians 2 : 17-18 20:33 - Philippians 4 : 4 20:57 - Philippians 1 : 1 21:34 - Philippians 3 : 5-6 22:53 - Acts 8 : 3 23:09 - Acts 7 : 54-60

245 tập