Rust — любимый язык разработчиков, рекомендации по доступности и будущее браузерных автоматизаций

5:00
 
Chia sẻ
 

Manage episode 299323537 series 2177091
Thông tin tác giả CSSSR được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Форма обратной связи: https://forms.gle/QXTEqAfKTjUoR7Lk8 Текстовая версия: https://blog.csssr.com/ru/news512/episode/news-185/ Опрос разработчиков от StackOverflow — https://insights.stackoverflow.com/survey/2021 Надёжные веб-интерфейсы — https://www.smashingmagazine.com/2021/08/build-resilient-javascript-ui/ Как реализовано автодополнение в MDN — https://hacks.mozilla.org/2021/08/mdns-autocomplete-search/ Оптимизация нативных методов JavaScript — https://webkit.org/blog/11934/optimizing-javascript-standard-library-functions-in-jsc/ Будущее кросс-браузерных автоматизаций с WebDriver BiDi — https://developer.chrome.com/blog/webdriver-bidi/ 101 приём и совет по цифровой доступности — https://dev.to/inhuofficial/101-digital-accessibility-tips-and-tricks-4728 Использование WASM в Dart — https://manichord.com/blog/posts/dart-wasm-as.html Node.js 16.6.0 — https://nodejs.org/en/blog/release/v16.6.0/ ESLint 7.32.0 — https://eslint.org/blog/2021/07/eslint-v7.32.0-released Chrome 93 — https://blog.chromium.org/2021/07/chrome-93-multi-screen-window-placement.html GitLab Security Release — https://about.gitlab.com/releases/2021/08/03/security-release-gitlab-14-1-2-released/ Слушайте на любимой платформе: RSS — https://radio.csssr.com/rss/news512.rss Apple Podcasts — https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1370045815 Google Podcasts — https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yYWRpby5jc3Nzci5jb20vcnNzL25ld3M1MTIucnNz&ep=14 SoundCloud — https://soundcloud.com/csssr/sets/512-news Я.Музыка — https://music.yandex.ru/album/7040324/track/54795992 Пишите нам и читайте: Telegram—канал CSSSR: https://t.me/csssr Twitter CSSSR: https://twitter.com/csssr_dev Twitter новостей: https://twitter.com/csssr_news Telegram ведущего: https://t.me/Vindizh Twitter ведущего: https://twitter.com/Vindizh

281 tập