The Best Health Plan on the Market

41:53
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337720345 series 2963638
Thông tin tác giả eventsandexpectations được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

The Best Health Plan on the Market

1Timothy 4:8 | Proverbs 17:22 | Genesis 2:15-17 | Exodus 23:23-27 | Deuteronomy 7:12, 15 | 1 Corinthians 11:29-32 | Mark 2:17 | Colossians 4:14 | 2 Kings 20:1-7 | 2 Chronicles 16:12-13 | Matthew 10:8 | Luke 10:1-2, 9 | James 5:14-15 | James 5:16 | 3 John 1:1-2 | Psalm 103:1-5 | 1 John 5:14-15 | Philippians 2:25-30 | Galatians 4:12-15 | 1 Timothy 5:23 | 2 Timothy 4:19-20 | 2 Kings 13:14 | 1 Corinthians 12:27-31 | 1 Corinthians 14:1-3 | 1 Corinthians 14:24-25 | Psalms 119:67, 71, 75 | Acts 9:16 | 2 Corinthians 11:22-28 | 2 Corinthians 12:7-9 | Job 2:1-10.

The purpose of this podcast is to seek out biblical patterns of truth to understand the events of our times. We seek to answer the overarching question: How do we do the will of God in a world where current events never stay current?

1 John 2:17 says, "And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever."

Questions & Comments can be sent to: eventsandexpectations@gmail.com

34 tập