Cybersecurity Sense

Chia sẻ
 

Manage series 1526526
Thông tin tác giả Tiffany Orth and LBMC Information Security được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
CyberSecurity Sense is LBMC Information Security's podcast that provides insight and updates on such information security topics as: IPS Monitoring and Managed IDS Services, Security Information Event Management, Digital Forensic Analysis, Electronic Discovery and Litigation Support, Computer Security Incident Response, Penetration Testing, Risk Assessments, Security Program Planning, Web Application Security Assessments, ACAB LADMF Certification Assessments, CMS Information Security, FedRAMP, FISMA Compliance, HIPAA Compliance, HITRUST CSF Certifications, NIST 800-171 Certifications, PCI Data Security Standards, SOC Reporting and SOX Compliance.

53 tập