Daily Halachah (Audio)

Chia sẻ
 

Manage series 2108220
Thông tin tác giả Chabad.org and Chabad.org: Rabbi Avraham Meyer Zajac được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Study one halacha or more each day from the Shulchan Aruch (code of Jewish law) authored by the Alter Rebbe, R’ Schneur Zalman of Liadi.

762 tập