Artwork

Nội dung được cung cấp bởi VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Bầu địa giới ở đâu và tổ chức thế nào

3:33
 
Chia sẻ
 

Manage episode 409735679 series 3367360
Nội dung được cung cấp bởi VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

11 Bầu địa giới ở đâu và tổ chức thế nào

Trò hỏi:

Kính xin Ban quản trị giải đáp giúp tôi bầu Địa giới ở đâu trong Hệ mặt trời và tổ chức như thế nào?

Thầy trả lời:

Bầu Địa giới ở trong Hệ mặt trời được tổ chức như sau: Hệ mặt trời là một cái bầu tròn như quả bóng vậy, đường kính của cái bầu tròn này là 10 tỷ cây số, tức là 10 tỷ km. Trung tâm là mặt trời, xung quanh mặt trời có 4 cái bầu và 4 bầu này có danh gọi bầu hoàn đạo.

Bầu hoàn đạo thứ nhất được gọi là bầu Địa giới. Ở bầu Địa giới này có 6 hành tinh tứ đại và 6 hành tinh này ở về phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, phía trên và phía dưới.

Bầu hoàn đạo thứ hai gọi là bầu trời Dục giới, bầu trời Dục giới này có 11 hành tinh bằng điện từ âm dương 5 màu sắc, gồm có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng và màu tím. Và các hành tinh này ở các nơi như sau: Ở các nơi là ở phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, phía trên, phía dưới. Còn các hành tinh còn lại thì xen kẽ với các hành tinh này.

Bầu hoàn đạo thứ ba còn gọi là bầu trời Hữu sắc, và nước trời cực lạc. Ở bầu hoàn đạo thứ 3 này có 17 hành tinh bằng điện từ âm dương 12 màu sắc, xen kẽ nhau. Chia làm 2 phần, gồm có 11 hành tinh bằng điện từ âm dương 12 màu sắc rực rỡ và lung linh. Trong đó có các màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Màu xanh có xanh nhiều, xanh vừa và xanh ít, rực rỡ, lung linh. Màu vàng thì cũng có màu vàng vừa, màu vàng nhiều, vàng vừa, vàng ít, rực rỡ, lung linh. Màu đỏ thì cũng có màu đỏ nhiều, đỏ vừa, đỏ ít, rực rỡ, lung linh. Màu trắng thì cũng có trắng nhiều, trắng vừa, trắng ít, cũng rực rỡ và lung linh. Được gọi là 11 hành tinh của trời Hữu sắc. Ngoài ra còn có 6 hành tinh của nước trời Cực lạc, 6 hành tinh nước trời Cực lạc này cũng có màu xanh, màu vàng, màu đỏ và màu trắng. Cũng xanh nhiều, xanh vừa, xanh ít, nhưng mà rực rỡ nhưng mà thanh tịnh. Màu vàng cũng vàng nhiều, vàng vừa, vàng ít, rực rỡ nhưng mà thanh tịnh. Màu đỏ, đỏ nhiều, đỏ vừa, đỏ ít, rực rỡ thanh tịnh. Trắng nhiều, trắng vừa, trắng ít, rực rỡ, nhưng rất thanh tịnh. 6 hành tinh này được gọi là 6 nước trời Cực lạc.

Bầu hoàn đạo thứ tư gọi là bầu trời Vô sắc, có 11 hành tinh nước trời Vô sắc, nhưng hay hiện ra 12 màu sắc. 12 màu sắc đó gồm có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, cũng xanh nhiều, vàng nhiều, đỏ nhiều, trắng nhiều. Xanh vừa, vàng vừa, đỏ vừa, trắng vừa, xanh ít, vàng ít, đỏ ít và trắng ít. Nhưng mà rực rỡ lung linh.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/03/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-phan-3-duc-phat-lap-dao.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  continue reading

301 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 409735679 series 3367360
Nội dung được cung cấp bởi VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

11 Bầu địa giới ở đâu và tổ chức thế nào

Trò hỏi:

Kính xin Ban quản trị giải đáp giúp tôi bầu Địa giới ở đâu trong Hệ mặt trời và tổ chức như thế nào?

Thầy trả lời:

Bầu Địa giới ở trong Hệ mặt trời được tổ chức như sau: Hệ mặt trời là một cái bầu tròn như quả bóng vậy, đường kính của cái bầu tròn này là 10 tỷ cây số, tức là 10 tỷ km. Trung tâm là mặt trời, xung quanh mặt trời có 4 cái bầu và 4 bầu này có danh gọi bầu hoàn đạo.

Bầu hoàn đạo thứ nhất được gọi là bầu Địa giới. Ở bầu Địa giới này có 6 hành tinh tứ đại và 6 hành tinh này ở về phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, phía trên và phía dưới.

Bầu hoàn đạo thứ hai gọi là bầu trời Dục giới, bầu trời Dục giới này có 11 hành tinh bằng điện từ âm dương 5 màu sắc, gồm có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng và màu tím. Và các hành tinh này ở các nơi như sau: Ở các nơi là ở phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, phía trên, phía dưới. Còn các hành tinh còn lại thì xen kẽ với các hành tinh này.

Bầu hoàn đạo thứ ba còn gọi là bầu trời Hữu sắc, và nước trời cực lạc. Ở bầu hoàn đạo thứ 3 này có 17 hành tinh bằng điện từ âm dương 12 màu sắc, xen kẽ nhau. Chia làm 2 phần, gồm có 11 hành tinh bằng điện từ âm dương 12 màu sắc rực rỡ và lung linh. Trong đó có các màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Màu xanh có xanh nhiều, xanh vừa và xanh ít, rực rỡ, lung linh. Màu vàng thì cũng có màu vàng vừa, màu vàng nhiều, vàng vừa, vàng ít, rực rỡ, lung linh. Màu đỏ thì cũng có màu đỏ nhiều, đỏ vừa, đỏ ít, rực rỡ, lung linh. Màu trắng thì cũng có trắng nhiều, trắng vừa, trắng ít, cũng rực rỡ và lung linh. Được gọi là 11 hành tinh của trời Hữu sắc. Ngoài ra còn có 6 hành tinh của nước trời Cực lạc, 6 hành tinh nước trời Cực lạc này cũng có màu xanh, màu vàng, màu đỏ và màu trắng. Cũng xanh nhiều, xanh vừa, xanh ít, nhưng mà rực rỡ nhưng mà thanh tịnh. Màu vàng cũng vàng nhiều, vàng vừa, vàng ít, rực rỡ nhưng mà thanh tịnh. Màu đỏ, đỏ nhiều, đỏ vừa, đỏ ít, rực rỡ thanh tịnh. Trắng nhiều, trắng vừa, trắng ít, rực rỡ, nhưng rất thanh tịnh. 6 hành tinh này được gọi là 6 nước trời Cực lạc.

Bầu hoàn đạo thứ tư gọi là bầu trời Vô sắc, có 11 hành tinh nước trời Vô sắc, nhưng hay hiện ra 12 màu sắc. 12 màu sắc đó gồm có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, cũng xanh nhiều, vàng nhiều, đỏ nhiều, trắng nhiều. Xanh vừa, vàng vừa, đỏ vừa, trắng vừa, xanh ít, vàng ít, đỏ ít và trắng ít. Nhưng mà rực rỡ lung linh.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/03/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-phan-3-duc-phat-lap-dao.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  continue reading

301 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh