Listening to you - a summary of your survey feedback and actions

13:32
 
Chia sẻ
 

Manage episode 348556726 series 1568909
Thông tin tác giả Oscar Trimboli được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Listening to you - a summary of your survey feedback and actions

  1. More Q&A episodes
  2. Shorter episodes
  3. Live episodes

Actions

  1. Once a month continue with expert listener interviews
  2. Once a month your questions answered

https://www.oscartrimboli.com/howtolisten

https://www.oscartrimboli.com/videoconference

https://www.oscartrimboli.com/90days

https://www.oscartrimboli.com/podcast/106

https://www.oscartrimboli.com/podcast/104

https://www.oscartrimboli.com/podcast/103

https://www.oscartrimboli.com/podcast/102

https://www.oscartrimboli.com/podcast/099

https://www.oscartrimboli.com/podcast/097

https://www.oscartrimboli.com/podcast/096

https://www.oscartrimboli.com/podcast/095

https://www.oscartrimboli.com/podcast/093

https://www.oscartrimboli.com/podcast/090

https://www.oscartrimboli.com/podcast/084

https://www.oscartrimboli.com/podcast/082

https://www.oscartrimboli.com/podcast/074

https://www.oscartrimboli.com/podcast/068

https://www.oscartrimboli.com/podcast/064

https://www.oscartrimboli.com/podcast/054

https://www.oscartrimboli.com/podcast/052

https://www.oscartrimboli.com/podcast/035

https://www.oscartrimboli.com/podcast/024

https://www.oscartrimboli.com/podcast/007

https://www.oscartrimboli.com/survey

188 tập