DigiPreneur Freedom Podcast By Shashidhar C N

Chia sẻ
 

Manage series 2885884
Thông tin tác giả Shashidhar CN được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Entrepreneurship can be lonely and the lessons from entrepreneurship are gained through experience, trials, tribulations in the marketplace, online and offline. To obviate this need and to serve a community of Digital Entrepreneurs or DigiPreneurs this podcast took birth. The DigiPreneur Freedom Podcast by Shashidhar CN is an amalgam of ideas, thoughts, experiences, challenges, wins of online and digital entrepreneurs.Come, Share Your experience, Subscribe and Share your comments.

8 tập