Economics Design

Chia sẻ
 

Manage series 2971261
Thông tin tác giả Lisa JY Tan được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
We talk about the design of economic systems. This could be video game simulated economy or real business world like frequent flyer points system or blockchain based token economy. Want more in-depth content? 1) Support us on our Patreon: www.patreon.com/economicsdesign 2) (Textbook) The Economics and Math of Token Engineering and DeFi https://book.economicsdesign.com/ 3) Academy: https://academy.economicsdesign.com/ 4) Newsletter: https://economicsdesign.substack.com Connect with us and the ED community: Discord – https://discord.gg/ZqgpzdbZP2 Twitter – https://twitter.com/econsdesign

72 tập