Emergency Medicine Board Bombs

Chia sẻ
 

Manage series 2396832
Thông tin tác giả EM Board Bombs được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Check out our new interactive question bank podcast, EM Rapid Bombs, we drop a new 3 to 5 minute pod every weekday! You can find it here: emrapidbombs.supercast.tech. Emergency Medicine board review podcast, 10-15 minutes of #FOAM content on classic EM topics. We tell you what you need to know. High yield, funny, and entertaining.

228 tập