112. Compartment Syndrome- the more you know

8:53
 
Chia sẻ
 

Manage episode 293749837 series 2396832
Thông tin tác giả EM Board Bombs được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Want to experience the greatest in board studying? Check out our interactive question bank podcast- the FIRST of its kind here: https://emrapidbombs.supercast.tech We’re bringing you some incredible examples from our latest interactive EM Board Bombs podcast. It’s been over 2 years… time to rehash some important pieces of compartment syndrome. "The more you know."

223 tập