Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Why Read the Bible in the Original Languages?, with Takamitsu Muraoka

15:48
 
Chia sẻ
 

Manage episode 379976960 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In this episode, Professor Takamitsu Muraoka, who was born in Hiroshima, Japan, in 1938, narrates his life’s story with an eye on how the biblical languages came to be of such importance to him. Following his conversion and years of academic preparation, he taught at Manchester University and Melbourne University, before becoming Professor of Hebrew at the Leiden University until his retirement. He founded the Dutch-Japanese-Indonesian Dialogue against the background of the Pacific War and is Representative of The Japanese Language Biblical Church in The Netherlands. In 2017, he was awarded the British Academy’s Burkitt Medal for Hebrew Bible studies, in recognition of his outstanding contribution to the study of Hebrew grammar and syntax and the Septuagint. His https://www.amazon.com/stores/T.-Muraoka/author/B001JOGY4W?ref=ap_rdr&store_ref=ap_rdr&isDramIntegrated=true&shoppingPortalEnabled=true Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fstores%2FT.-Muraoka%2Fauthor%2FB001JOGY4W%3Fref%3Dap_rdr%26store_ref%3Dap_rdr%26isDramIntegrated%3Dtrue%26shoppingPortalEnabled%3Dtrue&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C9a4bc45d45714a0a6e9508dbce504288%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638330616353300932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aNrOFZ3bd3d6HYwMYuxrk%2BqXM8V5wEVES4KHmRsQONU%3D&reserved=0"> many publications include https://www.amazon.com/Syntax-Septuagint-Greek-English/dp/904293316X/ref=sr_1_1?crid=3C60GUDMTD4VW&keywords=muraoka+syntax&qid=1695749463&s=books&sprefix=muraoka+syntax%2Cstripbooks%2C94&sr=1-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.f5122f16-c3e8-4386-bf32-63e904010ad0 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FSyntax-Septuagint-Greek-English%2Fdp%2F904293316X%2Fref%3Dsr_1_1%3Fcrid%3D3C60GUDMTD4VW%26keywords%3Dmuraoka%2Bsyntax%26qid%3D1695749463%26s%3Dbooks%26sprefix%3Dmuraoka%2Bsyntax%252Cstripbooks%252C94%26sr%3D1-1%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.f5122f16-c3e8-4386-bf32-63e904010ad0&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C9a4bc45d45714a0a6e9508dbce504288%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638330616353300932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B2YaykuM1EFjPNQNErvyBE44CVDd9JjoAXsIXdYerFY%3D&reserved=0"> A Syntax of Septuagint Greek, A Greek-English Lexicon of the Septuagint, A Grammar of Qumran Aramaic, A Syntax of Qumran Hebrew, and Why Read the Bible in the Original Languages?

Learn more about related programs at Wheaton:

M.A. in Biblical Exegesis: https://bit.ly/46OMTHR

B.A. in Classical Languages: Greek, Hebrew, Latin: https://bit.ly/3FkLEV4

  continue reading

236 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 379976960 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In this episode, Professor Takamitsu Muraoka, who was born in Hiroshima, Japan, in 1938, narrates his life’s story with an eye on how the biblical languages came to be of such importance to him. Following his conversion and years of academic preparation, he taught at Manchester University and Melbourne University, before becoming Professor of Hebrew at the Leiden University until his retirement. He founded the Dutch-Japanese-Indonesian Dialogue against the background of the Pacific War and is Representative of The Japanese Language Biblical Church in The Netherlands. In 2017, he was awarded the British Academy’s Burkitt Medal for Hebrew Bible studies, in recognition of his outstanding contribution to the study of Hebrew grammar and syntax and the Septuagint. His https://www.amazon.com/stores/T.-Muraoka/author/B001JOGY4W?ref=ap_rdr&store_ref=ap_rdr&isDramIntegrated=true&shoppingPortalEnabled=true Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fstores%2FT.-Muraoka%2Fauthor%2FB001JOGY4W%3Fref%3Dap_rdr%26store_ref%3Dap_rdr%26isDramIntegrated%3Dtrue%26shoppingPortalEnabled%3Dtrue&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C9a4bc45d45714a0a6e9508dbce504288%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638330616353300932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aNrOFZ3bd3d6HYwMYuxrk%2BqXM8V5wEVES4KHmRsQONU%3D&reserved=0"> many publications include https://www.amazon.com/Syntax-Septuagint-Greek-English/dp/904293316X/ref=sr_1_1?crid=3C60GUDMTD4VW&keywords=muraoka+syntax&qid=1695749463&s=books&sprefix=muraoka+syntax%2Cstripbooks%2C94&sr=1-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.f5122f16-c3e8-4386-bf32-63e904010ad0 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FSyntax-Septuagint-Greek-English%2Fdp%2F904293316X%2Fref%3Dsr_1_1%3Fcrid%3D3C60GUDMTD4VW%26keywords%3Dmuraoka%2Bsyntax%26qid%3D1695749463%26s%3Dbooks%26sprefix%3Dmuraoka%2Bsyntax%252Cstripbooks%252C94%26sr%3D1-1%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.f5122f16-c3e8-4386-bf32-63e904010ad0&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C9a4bc45d45714a0a6e9508dbce504288%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638330616353300932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B2YaykuM1EFjPNQNErvyBE44CVDd9JjoAXsIXdYerFY%3D&reserved=0"> A Syntax of Septuagint Greek, A Greek-English Lexicon of the Septuagint, A Grammar of Qumran Aramaic, A Syntax of Qumran Hebrew, and Why Read the Bible in the Original Languages?

Learn more about related programs at Wheaton:

M.A. in Biblical Exegesis: https://bit.ly/46OMTHR

B.A. in Classical Languages: Greek, Hebrew, Latin: https://bit.ly/3FkLEV4

  continue reading

236 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh