Soft Skills For Career Success

12:53
 
Chia sẻ
 

Manage episode 282614209 series 2855478
Thông tin tác giả Explearning with Mary Daphne được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
In this live Explearning conversation, we discuss top soft skills for career success. If you're looking to enhance your career prospects and boost your professional life, here are some top soft skills you'll need for career success. ENROLL IN EXPLEARNING WEB COURSES (two-month FREE trial included): 👇 🏆Acing Online Interviews: https://explearning.co/courses/online-interviews 🏆Group Interviews: https://explearning.co/courses/group-interviews 🏆Online Teamwork: https://explearning.co/courses/online-teamwork 🏆Remote Work: https://explearning.co/courses/remote-work ⚡⚡Get your FREE DOWNLOADABLE on SMALL TALK STRATEGIES: https://explearning.co/?smallTalk=true 🎵🎵 Looking for great music in your videos? Check out our favorite music licensing platform Soundstripe: https://soundstripe.com?fpr=marydaphne Happy Explearning 🌠

248 tập