Finanzas y Algo Más | Educación Financiera |Finanzas Personales | Inversión

Chia sẻ
 

Manage series 2780635
Thông tin tác giả Finanzas y algo más | Mónica Higuera |Educación Financiera-Inversión-humanidad and Algo más | Mónica Higuera |Educación Financiera-Inversión-humanidad được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
¿Nos invitas un café? https://www.buymeacoffee.com/finanzasyalgoma Ayudo a quienes quieren aprender sobre cómo mejorar sus finanzas personales y sobre inversión mediante coaching financiero. www.finanzasyalgomas.com.co Instagram @finanzasyalgomas_ Twitter @finanzasyalgo @monicaphiguera Clubhouse @monicaphiguera Support this podcast: https://anchor.fm/finanzasyalgomas/support

62 tập