League and Leagues

1:08:58
 
Chia sẻ
 

Manage episode 307360325 series 79954
Thông tin tác giả Fourth Spirit được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

On this week's Tuesday Show (released actually on a Tuesday! What a concept!) Ursi, Bee, and Zac discuss 20,000 various leagues. Topics include: Arcane, Zeus, Ursi & Zac's WLDL update, Bee's recent games, Personality-based roles, Ability draft (and Purge's AD tournament), Dota Math, and much more!

1119 tập