Jake Barton

32:50
 
Chia sẻ
 

Manage episode 304599878 series 2657014
Thông tin tác giả Future of StoryTelling được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

To learn more, visit https://www.futureofstorytelling.org/story/jake-barton-ep-48

--

© 2021 Future of StoryTelling, Corp.
Produced by Future of StoryTelling, Corp.
124 West 13th Street
New York, NY 10011
Founder and CEO, Charles Melcher
Executive Producer, Carolyn Merriman
Associate Producer, Luke Gernert
in collaboration with Charts & Leisure
Founder, Jason Oberholtzer
Executive Producer, Mike Rugnetta
Editor, Garrett Crowe
Mix and Music, Michael Simonelli
With special thanks to Jake Barton, Ben Millstein, Nicholas Mondie, Bonnie Eldon, Madison Brown, Shannon Fanuko, Meghal Janardan, and Megan Worman.

51 tập