Shy to start a conversation when first meeting? Ask this.

7:19
 
Chia sẻ
 

Manage episode 302692548 series 57960
Thông tin tác giả Go Natural English được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

What to say, what to ask the first meeting (or first date)? These conversation starter questions PLUS 4 quick tips for making first meetings less awkward will surely help you feel more confident and make you a better communicator in English! 👉👉👉Learn more conversational English with me: https://gonaturalenglish.com/prereg/

313 tập