PREVIEW: May Movies on Hallmark Channel -Warming Up to You, Road Trip Romance, Romance to the Rescue

11:58
 
Chia sẻ
 

Manage episode 328099360 series 2938304
Thông tin tác giả Hallmark Happenings Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

It's time to preview the many movies airing during the month of May on Hallmark Channel:
- Warming Up to You
- Road Trip Romance
- Heart of the Matter
- Romance to the Rescue
- Rip in Time
Be sure to subscribe to this channel if you love Hallmark! :)
Follow Hallmark Happenings Podcast:
https://www.hallmarkhappenings.com
https://www.facebook.com/Hallmark-Happenings-Podcast-103337901944315/
https://twitter.com/PodcastHallmark
https://www.instagram.com/hallmarkhappeningspodcast/
https://www.youtube.com/channel/UCP69oqs58BfIzXNysgfAcVw
#hallmarkmoviesmay2022 #warminguptoyou #roadtripromance #heartofthematter #ripintime #romancetotherescue

60 tập