Tiny and Mighty Seeds

31:48
 
Chia sẻ
 

Manage episode 294088868 series 1157400
Thông tin tác giả Healthy Lifestyle Design and Janet Heikel được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Healthy Lifestyle Design is a member of the Alberta Podcast Network, powered by ATB. Visit:www.albertapodcastnetwork.com/; www.atb.com

Connect with us:

Email us at ph@pamellaheikel.com
Visit us on FB at https://www.facebook.com/PamellaHeikel/
Instagram at: www.instagram.com/pamellaheikel and www.instagram.com/janeteva

We would love to hear from you!

With love, always

Janet & Pamella

140 tập