Why is regional collaboration key to decarbonizing Nova Scotia's energy supply?

9:19
 
Chia sẻ
 

Manage episode 328881775 series 2434974
Thông tin tác giả CBC and CBC Radio được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
The Ecology Action Centre has put out a new report that looks at how to decarbonize all of Atlantic Canada by 2050. We ask the EAC's energy coordinator Gurprasad Gurumurthy to walk us through the findings.

2632 tập