Inside Star Wars

Chia sẻ
 

Manage series 2509500
Thông tin tác giả Wondery được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

From the creators of Inside Psycho, Inside the Exorcist, and Inside Jaws, comes a new immersive audio biopic about the making of the original 1977 Star Wars. It was a movie made on a shoestring and dumped into a handful of movie theaters. And then it changed the world. This is the story of George Lucas and his dream. We take you inside the stories of the people who struggled to make the original classic and the people who did their very best to stop it dead. Now playing in all galaxies.

52 tập