1632-E010: The One With The CD-ROM

58:54
 
Chia sẻ
 

Manage episode 210682940 series 180519
Thông tin tác giả Inverse ATASCII - Atari Productivity được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

https://inverseatascii.files.wordpress.com/2018/06/1632_010.mp3

Podcast Download: E010

This episode features the time from April 1988 through June 1988. The hardware of focus is the Atari CDAR504 CD-ROM.

Links

Atari ST Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_ST

Atari CDAR504 YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=X2bWcy6pZWY

CD Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_disc

CD-ROM Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/CD-ROM

CD – How Stuff Works: https://electronics.howstuffworks.com/cd.htm

Biorythms Portfolio Serial Bootstrap: http://biosrhythm.com/?p=1441

WordPerfect Corp: http://www.company-histories.com/WordPerfect-Corporation-Company-History.html

Inverse ATASCII S1 E17 Typo Attack: https://inverseatascii.info/2015/05/19/s1e17-apx-typo-attack/

Atari ST User #26 (1988.04): Missing

Atari ST User #27 (1988.05): Missing

Atari ST User #28 (1988.06): Missing

ST Log #18 (1988.04): http://www.atarimania.com/mags/pdf/st-log-magazine-issue-18.pdf

ST Log #19 (1988.05): http://www.atarimania.com/mags/pdf/st-log-magazine-issue-19.pdf

ST Log #20 (1988.06): http://www.atarimania.com/mags/pdf/st-log-magazine-issue-20.pdf

STart Magazine #11 (1988.Special): http://www.atarimania.com/mags/pdf/atari_start_vol_2_issue_6.pdf

STart disks: http://www.atarimagazines.com/software/startsoftware.html

Compute!s Atari ST #10 (1988.04): http://www.atarimania.com/mags/pdf/compute-atari-st-issue-10.pdf

Demozoo (In Chrono Order): https://demozoo.org/productions/?platform=9&production_type=1&page=1&dir=asc&amp=&amp=&amp=

Demo: Cola War: https://demozoo.org/productions/78552/

Demo: Nothing Demo: https://demozoo.org/productions/71841/

Demo: New Sensation: https://demozoo.org/productions/73261/

YM-Digital: http://ym-digital.i-demo.pl/music.html

Factor6 on SoundCloud: https://soundcloud.com/factor6

Music contained in the podcast is used with the written permission of the author, Factor6. The track title is GeneraliST and was created on the Atari ST.

146 tập