Responding To a Move of God | John Lindell

31:45
 
Chia sẻ
 

Manage episode 307848243 series 64065
Thông tin tác giả James River Church được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

In this message, Pastor John Lindell gives us four biblical principles on stewarding the move of God! Our prayer is that this message would encourage you and guide you in your response to God's moving.

1009 tập