Jared and Katie in the Morning's War of the Roses! explicit

Chia sẻ
 

Manage series 1751607
Thông tin tác giả Sean and Dick Broadcasting được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

SUBSCRIBE to Jared and Katie in the Morning podcasts for daily entertaining content!

Join the syndicated Jared and Katie in the Morning show as they try to help listeners find out if their significant others are cheating...you'll be surprised to hear what they find out about their partners.

They will also share with you relationship advice and dilemmas!

711 tập