JHP 662: Montgomery, AL $151,000 3,2

 
Chia sẻ
 

Manage episode 290950305 series 2402617
Thông tin tác giả Jason Hartman được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

This is a 1,611 square foot, 3 bedroom, 2 bath property built in 1994 that has a cost per square foot of $94.

Rent: $1,300 Cash Flow: $362 Cash Flow based on estimated 25% down, 8% vacancy, 8% management fee, 5% maintenance.

*Information is not guaranteed and investors should do their own research, get professional advice and conduct due diligence prior to investing.

741 tập