JHP 664: Pike Road, AL $245,850 3,2

 
Chia sẻ
 

Manage episode 290950303 series 2402617
Thông tin tác giả Jason Hartman được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

This is a 1,413 square foot, 3 bedroom, 2 bath property built in 2021 that has a cost per square foot of $174.

Rent: $1,750 Cash Flow: $240 Cash Flow based on estimated 25% down, 8% vacancy, 8% management fee, 3% maintenance.

See The Full Pro Forma Here *Information is not guaranteed and investors should do their own research, get professional advice and conduct due diligence prior to investing.

741 tập