JBs Powercast - Automotive industry news, Events, Performance parts, Cars, Trucks and Accessories

Chia sẻ
 

Manage series 3000254
Thông tin tác giả JBs Power Centre được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Welcome to the JB’s Powercast, where we talk about industry news, events, performance parts,trucks and accessories, shop talk, and bench racing.Thanks for tuning in to JB’s Powercast Check out JB’s Power Centre dot com for the latest updates. Catch JBs Powercast at JB’s Power Centre dot com, youtube or facebook, be sure to like, comment and follow us.Our on air hosts include; Adel Abagoush, Corey Rogers and Sierra Eklund.JB’s Powercast is a JB’s Power Centre production and is produced by Steven Emde and Shawn Landsman.

32 tập