Will I Be Living in My Car?

14:30
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337005470 series 2493933
Thông tin tác giả Jill on Money with Jill Schlesinger được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

I want to retire, but I'm not sure if I have enough savings to pull it off. Will I make it or will my dog and I be living in my car?

Have a money question? Email us, ask jill [at] jill on money dot com.

Please leave us a rating or review in Apple Podcasts.

"Jill on Money" theme music is by Joel Goodman, www.joelgoodman.com.

To learn more about listener data and our privacy practices visit: https://www.audacyinc.com/privacy-policy

Learn more about your ad choices. Visit https://podcastchoices.com/adchoices

1311 tập