Can We Take a Sabbatical?

25:17
 
Chia sẻ
 

Manage episode 334892164 series 2137786
Thông tin tác giả Jill on Money with Jill Schlesinger được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

We're thinking about selling our small business and taking a sabbatical. Are we crazy?

Have a money question? Email us, ask jill [at] jill on money dot com.

Please leave us a rating or review in Apple Podcasts.

"Jill on Money" theme music is by Joel Goodman, www.joelgoodman.com.

To learn more about listener data and our privacy practices visit: https://www.audacyinc.com/privacy-policy

Learn more about your ad choices. Visit https://podcastchoices.com/adchoices

1299 tập