Write Your Own Story Ft. Jamaal Richmond + Anthony J

45:15
 
Chia sẻ
 

Manage episode 283936954 series 2288982
Thông tin tác giả Coach Juan được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

*DO US A FAVOR*

>> Subscribe + Leave A Review <<

>> Share to a friend <<

>> Tag @jlguadrrama <<

Special inaugural episode at SORTA HQ with @rich_mindsupplyco, @allthepossibilities, and @sortasmallbiz! We talk the birth of ideas, struggles, and what everyone brand means to them. Thank you for the genuine conversations gang.

@rich_mindsupplyco

@allthepossibilities

@sortasmallbiz

[Sponsors]

@tenthousand.cc “guadarrama”

@maxeffortmuscle “juang”

@strongcoffeecompany “juang”

[Mentoring Group]

patreon.com/coachjuang

[FREE Mental Performance Downloads]

Lifestyle Framework Challenge

Mental Performance Manual

https://instabio.cc/jlguadarrama

[Contact]

juan@sortabrand.com

--- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

111 tập