Tiếng Hàn qua phim ảnh(Những nữ sinh khiêu vũ (5) 잘 가 ) - 2020.06.29

 
Chia sẻ
 

Manage episode 265822991 series 1244003
Thông tin tác giả KBS WORLD Radio được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Mẫu câu trong tuần

잘 가 (Đi cẩn thận nhé)

[jal ga]

Phân tích

Câu dùng để chào tạm biệt đối phương trước khi đối phương rời đi tại thời điểm nói, ở dạng thân mật trống không.

잘 tốt, giỏi

가다 đi

-아/어 đuôi câu dạng thân mật trống không

* 잘 (tốt, giỏi) + 가다 (động từ "đi") + -아/어 (đuôi câu dạng thân mật trống không) = 잘 가. (Đi cẩn thận nhé.)

Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Đi cẩn thận nhé".

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
잘 가. (jal ga)
Thân mật kính trọng

잘 가요. (jal ga-yo)

안녕히 가세요.

(a-nyeong-hi ga-se-yo)

Kính trọng

안녕히 가십시오.

(a-nyeong-hi ga-sip-si-o)

* Ứng dụng mẫu câu "Đi cẩn thận nhé".

Tình huống
Mẫu câu
Ý Nghĩa
Chào tạm biệt đồng nghiệp.

잘 가요. (jal ga-yo)

안녕히 가세요.

(a-nyeong-hi ga-se-yo)

Anh / chị đi cẩn thận nhé ạ.
Chào tạm biệt khách hàng.

안녕히 가십시오.

(a-nyeong-hi ga-sip-si-o)

Quý khách đi cẩn thận nhé ạ.

1007 tập