Triple sound collage from 2003-2004 | Download MP3 from Nov 22, 2021

 
Chia sẻ
 

Manage episode 307793223 series 1250902
Thông tin tác giả WFMU podcasts, Ken's Last Ever Radio Extravaganza, and WFMU được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Ken - "Hi, here we go" [0:00:00]
Ken's Last Ever Radio Extravaganza - "Karen's Dead (give her the goddamned camera!)" - Show #262, from 7/23/03 [with chatter from 2018, 2020, & now] [0:00:09]
Ken's Last Ever Radio Extravaganza - "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8" - Show #263, from 7/30/03 [with chatter from 2018, 2020, & now] [0:26:51]
dj BC - "Einstein On The Beast" - Glassbreaks [Philip Glass (Einstein on the Beach) / Beastie Boys mashup, didn't exist yet during these sound collages] [0:54:50]
Ken's Last Ever Radio Extravaganza - "A Carousel Ride after Too Much Soup" - Show #336, from Oct. 5, 2004 [with chatter from 2018, 2020, & now, and live callers from 2004] [0:58:58]
Ken's Last Ever Radio Extravaganza - "Children's Television Voteshop (2007 edit)" - Show #324, from July 27, 2004 [Behavior Modification. (The 7-minute edit)] [1:56:09]
Ken - "2018/2020/2021 goodbye" [2:02:38] https://www.wfmu.org/playlists/shows/110020

355 tập