Learn Somali Language Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 3190063
Thông tin tác giả Khadar Osman được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Anyone interested in learning Somali language is welcome to the Learn Somali Language Podcast. You've come to the right place if you've ever sought a place that will welcome you and make it easy for you to learn Somali. https://learnsomalilanguagepodcast295726376.wordpress.com/episodes/ Make sure you visit the discord I've recently created. Suggested by Zak (thanks Zak!) https://discord.com/channels/996588793803067554/996588794998431807 Got Questions? You can reach me at khadarosman1441@gmail.com😊 Support this podcast: https://anchor.fm/learnsomalilanguage/support

43 tập